Više od 70 stanova u trenutnoj izgradnji

Lista aktuelnih stanova, kao i objekata koji su trenutno pripremi