Ukoliko kupujete nov stan od fizičkog lica, koje ima svojstvo investitora i u sistemu je PDV-a, to znači da možete dobiti povraćaj PDV-a.

U tom slučaju postupak refundacije je identičan kao i kada je investitor pravno lice. Međutim, ukoliko dotično fizičko lice, od koga ste kupili stan u novogradnji, nije u sistemu PDV-a, taj stan, bez obzira što je prvi put u prometu, ne podleže porezu na dodatu vrednost, već porezu na prenos apsolutnih prava.

Milenković gradnja | Izgradnja stambeno-poslovnih objekata novi sad

Stopa ovog poreza iznosi 2.5%.

Napomenućemo i to da, kao kupac prvog stana imate pravo na poresko oslobođenje od ovog poreza.